• 8. Alüminyum Sempozyumu’nda bildiri sunmak isteyenlerin, bildiri özetlerini, bildiriyi tanımlayan anahtar kelimeleri, yazışma adreslerini, telefon, faks ve e-posta bilgilerini de aynı sayfada belirterek 14 Nisan 2017 tarihine kadar Sempozyum Koordinatörlüğü’ne ulaştırmaları gerekmektedir. Bildiri özetleri on-line olarak da gönderilebilir.
  • Bildiri özetleri, çalışmanın ana noktalarını yansıtan nitelikte olmalıdır, 150 kelimeyi geçmemesine özen gösterilmelidir. Yazı formatı Times New Roman, 12pt ve tek satır olmalıdır.
  • Yollanan özetler ön değerlendirmeden geçirildikten sonra, yazarlara bildiri metinlerini yollamaları için bir yazı gönderilecektir.
  • Bildirilerin tam metinleri, 01 Haziran 2017 tarihine kadar Sempozyum Koordinatörlüğü’ ne ulaştırılmalıdır.
  • Bildiriler değerlendirilecek ve bildirilerin kabul/ret ve sözlü/poster olarak sunulması kararı bildiri sahiplerine bildirilecektir.
  • Sempozyum esnasında “Ticari Bildiri” sunumuna imkan verilecektir.

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası